W ramach świadczonych przez nas usług, oferujemy m.in.:

 • pomoc w pozyskaniu optymalnego kontrahenta
 • wyszukiwanie ofert i propozycji zgodnych z oczekiwaniami klienta
 • sprawdzanie, ustalanie stanu prawnego nieruchomości
 • doradztwo i pomoc przy regulowaniu stanu prawnego nieruchomości
 • doradztwo i pomoc w zakresie finansowania zamierzenia
 • sprawdzanie uwarunkowań planistycznych
 • sprawdzanie innych uwarunkowań, mających wpływ na optymalizację zamierzenia
 • doradztwo i pomoc przy prowadzeniu negocjacji, dokonywaniu istotnych ustaleń
 • przygotowywanie, weryfikacja niezbędnych do realizacji kontraktów dokumentów
 • konstruowanie bądź pomoc w przygotowaniu umów zobowiązujących i właściwych
  Zakres usługi i warunki finansowe każdego zlecenia ustalamy indywidualnie.